ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Στόχοι:
Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

 • Αντιληφθούν ποιό είναι το περιβάλλον των πωλήσεων
 • Αξιολογήσουν τη σημασία του ανταγωνισμού
 • Αναπτύξουν τεχνικές εμπορικοποίησης (Merchandising) του προϊόντος
 • Βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην προώθηση των πωλήσεων
 • Να αντιληφθούν ποια είναι τα κριτήρια ενός καλού και ποια τα κριτήρια ενός κακού πωλητή
 • Να αντιληφθούν πότε ενδείκνυται η προώθηση εσωτερικών πωλήσεων

Απευθύνεται: στα μέλη του προσωπικού των επιχειρήσεων που ενεργούν ως πωλητές. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διδάσκονται πρακτικές εφαρμογές για την αναβάθμιση του τρόπου πώλησης καθώς και για τις εισηγητικές πωλήσεις. Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται το περιβάλλον των πωλήσεων, την εκτίμηση και αξιολόγηση του ανταγωνισμού και την επίγνωση της πελατείας.

Διάρκεια 8 ώρες

Επίπεδο 1

Στόχοι:
Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

 • Αντιληφθούν την σημασία που έχει η ορθή εξυπηρέτηση του πελάτη για την ορθή λειτουργία της εταιρείας
 • Αναπτύξουν θετική συμπεριφορά προς τους πελάτες και τους συναδέλφους τους
 • Αναπτύξουν πελατοκεντρική εταιρεία με γνώμονα την ικανοποίηση πελατών η οποία πηγάζει μέσα από την ποιοτική  εξυπηρέτηση
 • Βελτιώσουν την τέχνη της επικοινωνίας
 • Μπορούν να αντεπεξέλθουν σε περιπτώσεις παραπόνων από πελάτες

Απευθύνεται: στους πωλητές των επιχειρήσεων και συμβάλει σημαντικά στην διαφοροποίηση αυτών και της εταιρείας τους όσο αφορά στην καλή και επαγγελματική εξυπηρέτηση των πελατών τους. Στο πρόγραμμα διδάσκονται πρακτικές εφαρμογές για την καλύτερη αντιμετώπιση των παραπόνων και την ικανοποίηση των πελατών. Η προσπάθεια αυτή πηγάζει από την πραγματική ανάγκη για εκπαίδευση σε στρατηγικές εξυπηρέτησης πελατών που θα ενδυναμώσουν το ολικό προϊόν της εταιρείας.

Διάρκεια 8 ώρες

Επίπεδο 1

Έχετε ερωτήσεις;