ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταστούν ικανοί να:

  • Αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την ορθή κοστολόγηση και τα οφέλη από την εφαρμογή της.
  •  Γνωρίζουν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του συστήματος κοστολόγησης.
  • Υπολογίζουν το εργατικό κόστος, το κέρδος, την καταχώρηση μερίδων και το ολικό κόστος μιας επιχείρησης.

Απευθύνεται: σε εποπτικά και διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης και έχει ως στόχο την κατάρτισή τους σε αρχές και τεχνικές κοστολόγησης τροφίμων και ποτών. Το κόστος τροφίμων και ποτών είναι ένα από τα κυριότερα και σημαντικότερα έξοδα των επιχειρήσεων αυτών και πρωταρχικός παράγοντας στην κερδοφορία της επιχείρησης. Η ορθή εφαρμογή και πρακτική κοστολόγησης συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη της επιχείρησης.

Διάρκεια 14-21 ώρες

Επίπεδο 2

Έχετε ερωτήσεις;